Aktualizacja strony została wstrzymana

APEL o upamiętnienie ofiar ludobójstwa dokonanego przez „Ukraińską Powsta&#324czą Armię”

Trafiłem na apel wzywający do wsparcia budowy pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni ukraińskich nacjonalistów w latach II wojny światowej. Bez potępienia wyrządzonego zła i uczczenia pamięci ofiar nie uda się budowa prawdziwego sojuszu Polski z Ukrainą. Prawda o najtrudniejszej nawet przeszłości zawsze służy porozumieniu. Historia kłamliwa i z przemilczeniami będzie nas dzielić. Dziś drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Chrystusa, który cierpiał na krzyżu. W dniach radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana naszego warto pamiętać o cierpieniu i męce naszych Rodaków.

Romuald Szeremietiew

 

Apel

Zbliża się 65. rocznica apogeum najokrutniejszego ludobójstwa, dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), ukraińskie formacje polityczne w służbie niemieckiej i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz dywizję SS Galizien na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP w latach 1939-1947. Tej zbrodni zapomnieć nie wolno!
O pamięć i cześć setek tysięcy niewinnych obywateli polskich: bezbronnych dzieci, kobiet i mężczyzn w tym ponad stu księży katolickich zarąbanych siekierami, zakłutych widłami i nożami, poprzerzynanych piłami, spalonych żywcem w kościołach, domach i zagrodach, topionych w bagnach, rzekach i studniach – upominamy się my, ocaleni z rzezi o pożogi, a wraz z nami nasze córki i synowie, nasze wnuki i prawnuki.
Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich nie obciążają narodu ukraińskiego. Odpowiedzialność za zbrodnię ludobójstwa ponoszą nazistowskie organizacje OUN i tzw. UPA licząca niecały 1% narodu ukraińskiego, które mają na swoim sumieniu również kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych współrodaków – Ukraińców. Jesteśmy głęboko zainteresowani rozwojem przyjaznych stosunków z niepodległą Ukrainą, które można budować jedynie na historycznej prawdzie i pamięci narodowej! Ci, którzy usiłują usunąć tę zbrodnię z narodowej pamięci w imię doraźnych, politykierskich gier, stają się wspólnikami zbrodniarzy.
Celem Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Ludności Kresów Wschodnich II RP jest odsłonięcie monumentu w Warszawie we wrześniu 2008 roku. Pragniemy, aby ten pomnik, upamiętniał męczeństwo i śmierć zarówno Polaków jak i innym polskich obywateli: Ukraińców, którzy nieśli pomoc i ratunek swoim polskim sąsiadom i za to ginęli w męczarniach z rąk banderowskich morderców, oraz Żydów, Rosjan. Czechów i Ormian, których mordowano z tych samych powodów co Polaków.
Było to trzecie ludobójstwo dokonane na Polakach w czasie II wojny Światowej. Swoim bestialstwem przewyższało nawet ludobójstwa niemieckie i sowieckie. Również to trzecie ludobójstwo musi być potępione i nie może być zapomniane.


Budowa pomnika autorstwa prof. Mariana Koniecznego jest w trakcie realizacji – przewidywany koszt ok. 600 tysięcy złotych.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.
Darczyńców prosimy o wpłaty na konto Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce
PLN: PL 79 2360 0005 0000 0045 5027 1630
lub na konto Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, który jest instytucją pożytku publicznego, (można odpisać 1% w deklaracji podatkowej):
Bank Millenium 18 1160 2202 0000 0000 4263 6733 z dopiskiem: „Dar na Pomnik Kresowian”.
Z wyrazami najgłębszego szacunku

Prezes Komitetu
Jan Niewiński

Za: Blog Romualda Szeremietiewa

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Skip to content