Australiscy Żydzi: Nie patyczkować się i skazać w procesie kryminalnym dr. Tobena, „negocjonistę Holokaustu”

Federalny Sąd australijski otrzymał wczoraj, 27 lutego br. formalny protest złożony przez dr. Fredricka Tobena, określanego jako „negacjonista Holokaustu”, w którym zwraca on uwagę na stronniczość sędziów.

62-letniemu dr Toben, poddawanemu nieustannym prześladowaniom ze strony środowisk żydowskich za prowadzenie strony internetowej „negującej Holokaust”, grożą obok procesu cywilnego wytoczonemu przez Jeremy Jonesa, przywódcę Żydów zamieszkujących Australię, również proces karny.

Dr Toben stwierdził bowiem , że dwaj sędziowie: sędzia Sądu Federalnego Alan Goldberg oraz sędzia Sądu Najwyższego, Stephen Rothman, działają w ramach konspiracyjnego spisku celem ukrycia prawdziwej historii. „Sprawa toczona przed Sądem Federalnym w Australii jest żydowskim konspiracyjnym spiskiem stworzonym celem zabezpieczenia kłamstw historycznych.” – napisał dr Toben, i dodał, że: „Ci dwaj sędziowie są mocno uwikłani w propagowanie żydowskiego Holokaustu-Shoah, co stwarza obawy co do rodzaju sprawiedliwości jaka może wypłynąć z dalszych prac sądu oraz wpłynąć bezpośrednio na interpretację wydarzeń historycznych w spornych kwestiach.”

Uwagi dr. Tobena w opinii Robina Margo, adwokata Jeremy Jonesa, mają tak poważnie naruszyć integralność sądu, iż należy je potraktować jako znieważenie sądu, co grozi konsekwencjami kryminalnymi. Margo powiedział sędziemu Michael Moore, iż po sześciu latach [sądzenia się z dr. Tobenem], nadszeł czas na proces kryminalny. Sędzia Moore odroczył sprawę do kwietnia br.

Urodzony w Niemczech Fredrick Toben, skazany został w 1999 roku i odsiedział 7 miesięcy w niemieckim więzieniu za „negowanie Holokaustu” poprzez swoją stronę internetową. W Australii kontynuuje działaność prowadząc Adelaide Institute.

 

Tak jak wielu przedstawicieli nurtu rewizjonistycznego, dr Toben twierdzi, że należy umożliwić i prowadzić swobodną i otwartą dyskusję na temat przyczyn i wydarzeń II Wojny Światej, szczególnie nie zgadzając się z trzema zagadnieniami, tym że: 1) Istniała decyzja najwyższych władz III Rzeszy o eksterminacji narodu żydowskiego; 2) Istniały i stosowane były do wykonania tych decyzji komory gazowe; 3) Zamordowano podczas II Wojny Światowej 6 milionów Żydów.

Dr. Toben ostrzega na swojej stronie internetowej, że „Ktokolwiek kto odrzuci wiarę w te trzy filary [oficjalnej wersji wydarzeń], narażony jest na zorganizowane w skali światowej działania grup nacisku, które wykorzystają każdą metodę do zniszczenia niezależnego głosu. Niedawnymi ofiarami odmowy uwierzenia w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah” są Germar Rudolf i Ernest Zündel w Niemczech i Siegfried Verbeke w Belgii. Jeśli chciałbyś spróbować powątpiewać w oficjalną wersję „Holokaust-Shoah”, musisz być przygotowany na poniesienie osobistych kosztów, musisz być przygotowany na rozbicie Twojej rodziny, na utratę kariery zawodowej i do pójścia do więzienia. Dzieje się tak dlatego, że ruch rewizjonistyczny rozbija wielki, wielomiliardowy „Przemysł Holokaustu-Shoah”, jak również podważa egzystencję tworu rasistowskiego syjonizmu – Izraela.”

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content