Aktualizacja strony została wstrzymana

Kanada: Matka zabijająca swe 20 tygodniowe dziecko otrzymuje „zasiłek macierzyński”

Horrendalne absurdy przepisów kanadyjskich nie mają granic. Według przepisów regulujących ubezpieczenie pracownicze Employment Insurance – EI, [tzw.] aborcja jest zaliczono do kategorii „choroba”, przez co kobieta decydująca się na ten proceder do 20 tygodnia ciąży, może pobierać zasiłek chorobowy, a po 20 tygodniu ciąży – może pobierać specjalny zasiłek macierzyński.

Jakkolwiek rząd kanadyjski ze swojego budżetu przeznacza rocznie „tylko” 50 milionów dolarów na bezpośrednie finansowanie „zabiegów aborcji”, to podatnik kanadyjski współfinansuje te zbrodnie na wiele innych sposobów. Tak więc, jeśli morderstwo dziecka dokonane zostanie w okresie pierwszych 19 tygodni życia, program ubezpieczeniowy EI traktuje je jako „poronienie samoistne” i opłaca „zasiłek zdrowotny” przez 3 i pół miesiąca. Tak samo długo wypłacany jest zasiłek dla matek, które zabiły swe dziecko po 20 tygodniu życia, jednak fundusze pobierane są w tym przypadku z programu „macierzyńskiego”.

Federacja Podatników Kanadyjskich (Canadian Taxpayers’ Federation) przedstawiła raport, z którego wynika również, że rząd kanadyjski przeznaczył ponad 44 miliony dolarów na tzw. Populacyjny Fundusz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Organizacja aborcyjna „Planowane Rodzicielstwo” (Planned Parenthood) i organ ONZ-u – UNICEF, otrzymali po 18 milionów dolarów. Rząd kanadyjski należy do najbardziej agresywnych w promowaniu [tzw.] aborcji, tak w Kanadzie, jak i poprzez globalistyczne organizacje, w innych krajach świata.

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content