Berlin: Plany rozwojowe ośrodka edukacyjno-sportowego chasydzkiej sekty Chabad

Aktualizacja: 2008-01-14 9:14 am

Szkoła prowadzona w Berlinie przez sektę chasydzką Chabad-Lubavitch, poważnie rozbuduje swój kompleks szkolny, dobudowując budynek szkoły podstawowej oraz ośrodek sportowy – powiedział rabin Yehudah Teichatal, kierownik berlińskiego oddziału sekty Chabad.

“Naszym celem nie jest zapełnienie [szkoły] już w tym momencie, ale dotarcie do każdego indywidualnego Żyda” – powiedział rabin Taichatal, dodając, że rozbudowywanie ośrodka szkolnego jest tworzeniem “hardware, które wypełnimy softwarem – wypełnimy je życiem.”

Placówkę przedszkolną ośrodek otworzył w 2004 roku z zaledwie ośmiorgiem dzieci. Dzisiaj do szkoły prowadzącej zajęcia, od przedszkola do klasy piątej włącznie, uczęszcza 100 uczniów. Szkoła mieści się w budynku byłej siedziby Gestapo.

Środki na budowę nowej szkoły mają pochodzić z prywatnych dotacji, jak np. Chabad’s Szloma Albam House-Rohr Centre, która sfinansowała berlińską synagogę i ośrodek edukacyjny, otworzony kilka miesięcy temu.

Z uwagi na to, że teren jest własnością władz miasta Berlina i ie podpisano jeszcze aktu “dożywotniego wynajmu”, nie sprecyzowano daty rozpczęcia budowy.

W Berlinie zarejestrowanych jest w organizacjach żydowskich 12 tysięcy Żydów, co stanowi 10 procent zerejestrowanych Żydów mieszkających w Niemczech. Ponad 2/3 z nich to emigranci z krajów byłego ZSSR. Przywódcy organizacji żydowskich twierdzą, że dodatkowo 100 tysięcy Żydów-emigrantów z ZSSR mieszka w Niemczech, choć nie są oni zarejestrowani w organizacjach.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

oraz

oraz

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1581 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]