Brytyjska izba lekarska wydała bulwersujący “Przewodnik dla lekarzy”

Aktualizacja: 2007-10-5 12:00 am

Rodzicom odbiera się prawa do wiedzy o aktywności seksualnej swoich dzieci – wynika z wydanego przez brytyjską Izbę Lekarską General Medical Council “Przewodnika dla lekarzy”.

Opublikowany 26 września br. “Przewodnik dla lekarzy” stwarza możliwość nie informowania rodziców o wykrytych przypadkach aktywności seksualnej dzieci w wieku “do trzech lat poniżej wieku, w którym uznaje się prawo danej osoby do decydowania o współżyciu seksualnym” (określane jest to niejednoznacznym prawnie terminem age of consent). Przyjmując tę powszechnie stosowaną granicę jako 16 lat, w praktyce oznacza to, że rodzice 13-latków nie będą informowani o ich aktywności seksualnej. “Przewodnik” umożliwia lekarzom poproszonym przez dziecko, przepisywanie środków antykoncepcyjnych i poronnych, bez informowania o tym rodziców. “Przewodnik dla lekarzy” idzie jednak jeszcze dalej i udostępnia te same procedury dla przypadków, gdy 13-letnie dziewczynki zwrócą się o dokonanie aborcji.

General Medical Council, brytyjski odpowiednik Izby Lekarskiej, posiadająca jednak większe uprawnienia i kontrolę nad lekarzami, motywuje swoje zalecania tym, że “nieletni pacjenci mogą dokonać aktu samookaleczenia lub uciec z domu, gdy informacja tego typu zostałaby udostępniona rodzinie.”

“Przewodnik dla lekarzy” jest pierwszą tego typu procedurą z tak wyraźnymi zapisami, wydaną w Wielkiej Brytanii. Obok zaleceń udostępniania środków antykoncepcyjnych i poronnych bez informowania o tym rodziców oraz możliwość wypisywania skierowań na dokonanie tzw. aborcji, “Przewodnik” zawiera równie bulwersujące zalecania przyznające już 13-letnim dzieciom prawo do decydowania o leczeniu np. wykrytego raka. Dziecko, bez zgody i wiedzy rodziców, ma prawo odmowy poddania się leczeniu.

“Przewodnik” stwierdza co prawda, że lekarze poproszeni przez pacjentów w wieku 13-16 lat o środki antykoncepcyjne i poronne lub o dokonanie tzw. aborcji, “mają próbować przekonać młodych pacjentów o przekazaniu tej informacji rodzicom”, lecz po usłyszeniu odmowy, nie mają prawa dokonywać tego samemu. Tylko w “nadzwyczajnych przypadkach”, np. przy stwierdzeniu stosunków płciowych dzieci z osobami dużo starszymi, lekarze mają obowiązek poinformowania o tym policję – lecz nie rodziców.

“Prywatność dotycząca zdrowia seksualnego jest podstawowym warunkiem dla dobra dzieci i młodzieży” – tłumaczy “Przewodnik”.

Nawet jeśli dziecko zwróci się o pomoc do lekarza udając się do niego wraz z rodzicami, lekarz ma prawo wyprosić rodziców z gabinetu. “Przewodnik” zaleca lekarzowi bowiem, iż “Powinieneś ostrożnie przewidywać wynik obecności opiekuna. Ich obecność może uniemożliwić młodej osobie bycie otwartym i zwrócenie się o pomoc.”

Przy decydowaniu o leczeniu, odbiera się prawo rodzicom niemal do czegokolwiek. “Przewodnik” stwierdza, że: “W Anglii i Walii leczenie młodego człowieka może być prowadzone ku jego najlepszej korzyści, bez zgody rodziców. Rodzice nie mogą zmienić czy podważyć decyzji o leczeniu, wyrażonej przez kompetentną młodą osobę.”

“Przewodnik” nie ogranicza się jednak dla 13-letnich dzieci i otwiera drogę do przyzwolenia na seks w jeszcze młodszym wieku. Lekarze powinni więc, jak się stwierdza: “zwykle zawiadamiać” służby socjalne i rodziców gdy zauważą aktywność seksualną u dzieci poniżej 13 roku życia.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=1237 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]