Aktualizacja strony została wstrzymana

Kadisz odmawiany podczas żydowsko-katolickich uroczystości pogrzebowych kard. Lustigera

„Francja żegnała paryskiego arcybiskupa” – donosi prasa izraelska w związku z pogrzebem kardynała Jean-Marie Lustiger, zmarłego 6 sierpnia br. w wieku 80. Rozdmuchane przez światową prasę uroczystości pogrzebowe wiążą się z pochodzeniem Aarona Lustiger – bo tak brzmiało jego prawdziwe imię – oraz poglądami tego duchownego, dla którego katolicyzm był tylko narzędziem do promowania judaizmu w Kościele.

Aaron Lustiger urodził się w rodzinie Żydów aszekazyjskich mieszkających w Będzinie, którzy wyemigrowali do Francji. W wieku 14 lat na przekór swoim rodzicom Aaron ochrzcił się. Jednak w ciągu całego swojego urzędowania jako ksiądz katolicki, a później obejmując liczne urzędy kościelne, nigdy nie wyrzekał się swoich żydowskich korzeni, wręcz przeciwnie – wielokrotnie publicznie je podkreślał.

W czasie obejmowania urzędu Arcybiskupa Paryża, Lustiger powiedział: „Urodziłem się Żydem i pozostaję nim, nawet jeśli jest to przez wielu nie do zaakceptowania. Dla mnie, przekaz Izraela przynosi światło gojom.”
Jak poświadcza były główny rabin Francji René Samuel Sirat, kard. Lustiger kilkakrotnie odwiedzał synagogę gdzie odmawiał żydowską modlitwę za zmarłych (Kaddish) za swoją matkę.

Lustiger swoją karierę zawdzięcza wcielaniu w życie przez pontyfikat Jana Pawła II tzw. ekumenicznego i międzyreligijnego dialogu. Wybór dokonany przez Jana Pawła II, który mianował Lustigera biskupem (1979 rok) i kardynałem (1983 rok) oraz upoważniał go do wielu specjalnych zadań w Kościele, podyktowany był mrzonkami o możliwości zbudowania teologicznego porozumienia z innowiercami, szczególnie z Żydami.

Podczas uroczystości pogrzebowych, na wyraźne życzenie kard. Lustigera kuzyn Arno Lustiger odmówił przed uroczystościami w katedrze katolickiej żydowską modlitwę Kaddish, a Jonas-Moses Lustiger odmówił po hebrajsku i francusku Psalm 113.

Rabin Joel Roth, ekspert prawa żydowskiego na nowojorskiej uczelni Jewish Theological Seminary of America powiedział, że „jest wielce niezwykłe aby Kaddish odmawiany był podczas pogrzebu konwertów z Judaizmu.” Roth dodał jednak, że „Jest ważne i należy to podkreślić, iż nie jest możliwe bycie w tym samym czasie Żydem i katolikiem.”

To stwierdzenie rabina pozostawia wiele do myślenia. Najważniejszą kwestią jest bowiem zdanie sobie sprawy kim tak naprawdę był Jean-Marie Lustiger i jako kto odszedł? Jego wielokrotne oświadczenia oraz przejrzyste wieloletnie działania wskazują, że w głębi serca i duszy czuł się Żydem, choć formalnie nie był członkiem Synagogi. To rozdwojenie prowadziło do fałszywego rozumienia istoty i roli Kościoła, a w rezultacie do wykonywania funkcji kościelnych jedynie jako elementu gry służącej szkodliwej judaizacji wiernych.

Niech tajemnica nieprzeniknionego miłosierdzia Boga w Trójcy Jedynego, sprawiedliwie wynagrodzi jego działalność.

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

.