Tajny raport Międzynarodowego Czerwonego Krzyża krytykuje Izrael

Tajny raport Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dotyczący sytuacji w Jerozolimie i pobliskich rejonów, oskarża Izrael o „zasadnicze nie liczenie się z zobowiązaniami wynikającymi z międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka, szczególnie prawa odnoszącego się do terenów okupowanych.”
Komitet Czerwonego Krzyża, który sprzeciwa się trwającej od 1967 roku okupacji wschodniej części Jerozolimy przez Izrael, stwierdza, że „Izrael, jako siła okupująca, używa swoich własnych praw celem dalszego forsowania swoich interesów kosztem [interesów] ludności okupowanych terenów.” Czerwony Krzyż krytykuje też Izrael za wznoszenie muru, co niesie za sobą „daleko idące konsekwencje humanitarne.”

Komitet Czerwonego Krzyża nie publikuje swoich raportów, ale pod klauzulą zaufania udostępnia je przedstawicielom niektórych krajów świata. Raport opublikowany przez gazetę The New York Times przedostał się do mediów na kilka dni przed obchodzonymi w środę, 16 maja br. uroczystościami 40-lecia „zjednoczenia” Jerozolimy.

 

 

ZOB. RÓWNIEŻ:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content