Diabli wzięli Order św. Grzegorza

Jak podaje Radio Watykańskie,za zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego Benedykt XVI mianował 31 marca 2007 r. kawalerem Orderu św. Grzegorza, pochodzącego z Argentyny, rabina Leona Klenickiego. Insygnia odznaczenia wręczy mu arcybiskup Bostonu, kard. Sean O’Malley. Znany uczony związany z judaizmem reformowanym jest emerytowanym dyrektorem ds. relacji międzyreligijnych w Lidze Przeciw Zniesławianiu Żydów. Rabin Klenicki to drugi z kolei działacz tej żydowskiej organizacji udekorowany papieskim odznaczeniem. Pierwszym był nieżyjący już polski żyd Józef Lichten, który występował też przed mikrofonem Radia Watykańskiego. 4 listopada 1986 r. Jan Paweł II odznaczył go komandorią Orderu św. Grzegorza Wielkiego. Józef Lichten był pierwszym żydem mieszkającym w Ameryce, który otrzymał takie odznaczenie.

W 2005 r. rycerzem Orderu św. Grzegorza został mianowany przez Benedykta XVI rabin David Rosen. Gest ten był dowodem uznania wkładu rabina Rosena w pojednanie między chrześcijanami a żydami. Rosen był pierwszym ortodoksyjnym rabinem, który otrzymał godność rycerską w Watykanie. Nacodzień przewodniczy on Międzynarodowemu Komitetowi Żydowskiemu ds. Rozmów Międzyreligijnych (IJCIC).

W roku 2000 Orderem św. Grzegorza Jan Paweł II odznaczył Gary’ego Kruppa, amerykańskiego Żyda, który był wówczas siódmym odznaczonym w ten sposób przedstawicielem narodowości żydowskiej w dziejach tego Orderu. Za swoją pracę na rzecz porozumienia międzyreligijnego z rąk królowej Elżbiety II otrzymał on także Order Szpitala św. JanaJerozolimskiego. Uznaje się, że działalność założonej przez Gary’ego Kruppa Fundacji Pave the Way jest jednym z owoców Soboru Watykańskiego II. W radzie Fundacji spotykają się rabini, biskupi, imamowie i pastorzy protestanccy. W I rocznicę śmierci Jana Pawła II fundacja zapowiedziała wystawienie w Polsce pomnika Papieża Dialogu (projekt na zdjęciu obok).

Warto także zauważyć, że od 1990 r. rycerzem Orderu Św. Grzegorza jest laureat nagrody leninowskiej z 1963 r., brazylijski architekt Oscar Niemeyer, a właściwie O.N. Soares Filho (ur. 1907), który znany jest wszystkim z manifestowania przez całe życie swojego przywiązania do idei komunizmu. Ów „leninowski rycerz” jest twórcą projektu kościoła pw. Św. Franciszka, zbudowanego w 1943 r. w brazylijskiej miejscowości Pampulha. Dla odważnych – fotografie.

Order św. Grzegorza Wielkiego, został ustanowiony w 1831 r. przez papieża Grzegorza XVI dla uhonorowania zarówno obywateli Państwa Kościelnego, jak i cudzoziemców bez względu na ich pochodzenie społeczne czy sprawowane urzędy lub godności.Przyznaje sie go za szczególne zasługi dla Kościoła katolickiego. Order św. Grzegorza składa się z trzech klas w kategoriach cywilnej i wojskowej. Jest to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Stolicę Apostolską, jakie może otrzymać osoba świecka. Kawalerowi orderu przysługuje prawo do noszenia wspaniałego stroju, wstęgi, kapelusza i szpady. Jego nazwa związana jest z osobą papieża Grzegorza I (590-604), który nosi tytuł „Wielki”

Napisał Wiedhold dnia 1.4.07

Za: KRONIKA NOVUS ORDO

Skip to content