Aktualizacja strony została wstrzymana

Holokaust i cmentarze żydowskie jako „dziedzictwo Ameryki”

Rządowa instytucja o dźwięcznej nazwie Komisja Ochrony Dziedzictwa Ameryki poza Granicami Kraju (United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad), jest dość szczególną komórką, która w sposób niezwykle specyficzny określa „dziedzictwo Ameryki”. Według danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej tej Komisji, w kwietniu 2002 zrealizowano największy dotychczasowy projekt „ochrony dziedzictwa Ameryki”, czyli budowę pomnika na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. W październiku 2002 roku zrealizowano inny projekt „ochrony dziedzictwa Ameryki”: budowę pomnika Holokaustu Brailov Holocaust Monument na Ukrainie, a w grudniu tego samego roku, następny projekt „ochrony dziedzictwa Ameryki” – pomnik Holokaustu Rumbula Holocaust Memorial w Rydze.

Jak dumnie obwieszcza strona internetowa, „Komisja Stanów Zjednoczonych USA do Ochrony Dziedzictwa Ameryki poza Granicami Kraju” szczyci się realizowaniem następujących projektów budowy, odbudowy bądź restauracji:

 • Żydowskiego cmentarza w Sarajewie
 • Synagogi Plovdiv w Bułgarii
 • Żydowskich cmentarzy w Republice Czeskiej
 • Synagogi Terezin’s Hidden Synagogue w Republice Czeskiej
 • Edukacyjnego Projektu o Holokauście, realizowanego na Litwie
 • Pomniku Holokaustu w Mittelbau-Dora w Niemczech
 • Cmentarza żydowskiego Yurburg Jewish Cemetery na Litwie
 • Przetłumaczenie na angielski 5-tomowej „najdokładniejszej kroniki historii centrum eksterminacji Żydów”, czyli historii obozu Auschwitz-Birkenau
 • Wybudowania tablicy pamiątkowej w Auschwitz-Birkenau
 • Cmentarza żydowskiego w Karczewie
 • Cmentarza żydowskiego w Ożarowie
 • Cmentarza żydowskiego w Wyszkowie
 • Restauracji greko-katolickich kościołów w Słowacji
 • Cmentarza żydowskiego w Berdyczowie na Ukrainie
 • Cmentarza żydowskiego w Brodach na Ukrainie

„Komisja Ochrony Dziedzictwa Ameryki ” okazuje się być nie byle jaką komisją i składa się z 21 członków wybieranych przez Prezydenta USA oraz siedmiu wybieranych przez Przewodniczącego Izby Reprezentantów. Ta nie byle jaka komisja zajmuje się jak widać nie byle jakimi projektami i obsesyjnie skupia się, a właściwie tylko po to istnieje, by wspierać odbudowę cmentarzy żydowskich i budować kolejne Pomniki Holokaustu, czyli zajmuje się czymś czemu daleko do określenia „dziedzictwo Ameryki”. Dla przejrzystości powinna zmienić nazwę np. na Komisja Ochrony Pamiątek Żydowskich i nie oszukiwać opinii publicznej i podatników. Widocznie jednak komuś zależy na takim wprowadzaniu w błąd.

.