Aktualizacja strony została wstrzymana

Paszporty elektroniczne mniej skuteczne i bezpieczne niż tradycyjne

Pozarządowa organizacja Electronic Privacy Information Center – EPIC, czuwająca nad zachowaniem praw gwarantowanych przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji, praw do prywatności i tradycyjnymi wartościami amerykańskimi, opublikowała dokument wskazujący na niebezpieczeństwa używania tzw. elektronicznych paszportów. Od wielu lat specjaliści alarmują i przestrzegają przed wydawaniem elektronicznych paszportów zawierających czip RFID, które mogą być odczytywane przez nieuprawnione osoby, co czyni z paszportów mniej skuteczne, dokładne i bezpieczne dokumenty. Okazuje się, że temat ten nie jest obcy komórkom rządowym, na co wskazuje ujawniony dokument przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych w 2004 na zlecenie amerykańskiego Departamentu Stanu. Z dokumentu tego wynika, że paszporty zawierające czipy elektroniczne RFID są w rezultacie mniej godne zaufania i bardziej zawodne niż ich tradycyjne odpowiedniki. Badania wykazały znacznie mniejszą niezawodność, wahającą się w zakresie od 27% do 43%.

Dane te są tym bardziej niebezpieczne, że w połączeniu z niedawną informacją o złamaniu szyfru RFID stosowanego w paszportach brytyjskich (zob. tutaj), pokazują, iż tak naprawdę w decyzjach o wydawaniu paszportów elektronicznych nie chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa, lecz o wprowadzenie pierwszego etapu powszechnej elektronicznej kontroli nad społeczeństwami. Innymi słowy: chodzi o decyzję polityczną a nie merytoryczną.

Wobec znanych argumentów prezentowanych przez specjalistów, tym większe zdziwienie budzi wprowadzenie paszportów elektronicznych przez obecne władze polskie, zapewniające przecież o chęci zmiany dotychczasowej polityki Państwa nieprzyjaznej obywatelom albo wręcz walczącej z obywatelem i jego prawami. BIBUŁA apelowała do Posłów RP o zajęcie się tym zagadnieniem, gdyż Polska przystąpiła do niewielkiej grupy państw wydających paszporty elektroniczne, zupełnie dobrowolnie. Co gorsza, uczyniono to bez żadnej konsultacji społecznej, mimo iż decyzja ta pociąga za sobą ogromne konsekwencje społeczne oraz naraża obywateli na wielkie niebezpieczeństwa. Jak do tej pory, nikt z zapytanych Posłów nie odpowiedział na Apel ani nie zainteresował się zagadnieniem.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content