Aktualizacja strony została wstrzymana

Wspólne „rekolekcje” Sikhów i amerykańskich katolickich duchownych

Przedstawiciele oddziału amerykańskiego światowego Związku Sikhów oraz przedstawiciele biskupiego Komitetu do spraw Ekumenicznych i Stosunków Międzyreligijnych amerykańskiej Konferecji Biskupów (USCCB), spotkali się w dniach 5-7 października br. na katolicko-sikhijskich „rekolekcjach”. Po bogatych spotkaniach w seminarium Immaculate Conception Seminary w Huntington na Long Island (Nowy Jork), każdego wieczora tych trzydniowych „rekolekcji”, przedstawiciele dwóch stron uczestniczyli w „spotkaniu modlitewnym” w pobliskim ośrodku Mata Sahib Kaur Gurdwara w Glen Cove. Jak informuje komunikat umieszczony na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Biskupów, celem spotkania było „zagłębianie się w duchowe nauczanie obu wspólnot”. Przedstawiciele „dzielili się swoimi świętymi tekstami”. Jak stwierdza komunikat: „Wszyscy uczestnicy zachwycali się porównaniami w siłach opisowych świętych tekstów Sikhów i Chrześcijan”.

Tak jak Konferencja Biskupów Amerykańskich, również i Radio Watykańskie w pozytywnym tonie podało informację o „rekolekcjach” z Sikhami:

„Członkowie obydwu delegacji uczestniczyli w modlitwach, wymieniali swoje doświadczenia wiary, wskazując zarazem na konieczność poszanowania istniejących różnic. Obydwie strony wyraziły zaniepokojenie z powodu trudności na jakie napotykają wspólnoty emigrantów w USA. Mówiono też o wyzwaniach jakie stawia przed wierzącymi proces laicyzacji, a także o potrzebie większego poszanowania wolności religijnej i praw człowieka w Azji.”

 

Skip to content