Hucpa, czyli żądania 100 miliardów dolarów “rekompensaty za wysiedlenia z krajów arabskich”

Aktualizacja: 2006-10-23 12:00 am

Przedstawiciele międzynarodowych organizacji żydowskich z 10 krajów, którzy debatowali 22 października br. w Jerozolimie podczas jednodniowej sesji w ramach kampanii International Rights and Redress Campaign, wezwali do “wspólnego, zorganizowanego nacisku” celem otrzymania rekompensaty za “wysiedlenie Żydów z krajów arabskich w XX wieku”. Uczestnicy wezwali do kampanii celem udokumentowania utraconej własności około 900-tysięcy Żydów wysiedlonych z Egiptu, Iraku, Libii, Syria, Libanu i Jemenu, mające miejsce po założeniu Izraela w 1948 roku. Jedna z uczestniczących w sesji organizacji, World Organization of Jews From Arab Countries, oceniła, że chodzi o wartość około 100 miliardów dolarów, która powinna być zrekompensowana w ramach “zorganizowanych wysiłków”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Środowisko żydowskie często posługuje się slowem Hucpa, mającym określać arogancję, bezczelność. Zachowanie się różnych organizacji żydowskich, które są odpowiedzialne za systematyczne wysiedlanie Arabów z Palestyny i za stałe niepokoje na Bliskim Wschodzie, a montujących teraz akcje mające wysysać pieniądze od różnych krajów arabskich, można właśnie nazwać klasycznym odwróceniem kota ogonem, czyli Hucpą. Warto zwrócić uwagę na umieszczenie na tej liście Iraku – można oczekiwać, że marionetkowy rząd iracki i amerykański okupant prędzej czy później “zrekompensują straty żydowskie” strumieniem petrodolarów.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=664 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]