Aktualizacja strony została wstrzymana

Sąd w Pennsylvani wydał decyzję sprzyjającą poligamii

Sąd Najwyższy stanu Pennyslvania wydał orzeczenie, w którym stwiedza że ojciec ma prawo przekazywać swojej córce „wiarę” w poligamię. Stosunkiem głosów 5-1 sąd przyznał Stanleyowi M. Shepp należącemu do „kościoła” Mormonów, prawo do nauczania swojej 13-letniej córki o poligamii. Aczkolwiek poligamia jest zabroniona w Stanach Zjednoczonych i sekta Mormonów oficjalnie jej nie popiera (choć cały czas stanowi jeden z „kanonów wiary”), to wielu Mormonów praktykuje ją.
Decyzja sądu została wydana pomimo sprzeciwu matki, która zeznawała, że właśnie zainteresowanie męża poligamią sprawiło, że ich małżeństwo rozpadło się. Pomimo, że sąd wyraził przypuszczenie – potwierdzone stwierdzeniami matki – że ojciec potajemnie przygotowuje 13-letnią córkę do małżeństwa, sędzina Sandra Schultz Newman napisała w uzasadnieniu, że „Nie dostrzegamy w dyskutowaniu tych spraw [poligamii] poważnego zagrożenia dla dziecka”.

Sędzina Newman napisała również, że „zainteresowanie stanu [Pennsylvania] w przestrzeganiu prawa anty-bigamicznego „nie jest najwyższej wagi””.

 

 

.