Aktualizacja strony została wstrzymana

Prof. Robert Faurisson ponownie przed sądem oskarżony o „kłamstwo oświęcimskie”

Po uwięzieniu najbardziej znanych działaczy i naukowców nurtu rewizjonistycznego (David Irving, Ernst Zundel, Germar Rudolf), lobby żydowskie zabrało się za legendę ruchu rewizjonistycznego, francuskiego profesora Roberta Faurisson. W ostatni dzień lipca br., sąd w Paryżu wysłuchał argumenty prof. Faurisson, który oskażony jest bezpośrednio o udzielenie w 2005 roku telefonicznego wywiadu irańskiej stacji radiowej i telewizyjnej, w którym wyraził swoją opinię jako historyka o niektórych wydarzeniach II Wojny Światowej, naruszając przez to obowiązującą we Francji ustawę Fabius-Gayssot. Pośrednio proces prof. Faurissona dotyczy całej długoletniej działalności i wielu niezależnych prac nad II Wojną Światową.

77-letni prof. Faurisson, były profesor Uniwersytetu w Lyon (usunięty z Uniwerstytetu w 1991 roku w wyniku wprowadzonej rok wcześniej we Francji ustawy Loi Gayssot, w praktyce zabraniającej jakiejkolwiek dyskusji o II Wojnie Światowej, jeśli wykracza ona poza narzucone ramy historycznej poprawności politycznej), zasłynął jako drobiazgowy badacz epoki II Wojny Światowej. Nie zgadza się z obowiązującą tezą o istnieniu „komór gazowych” w niemieckich obozach koncentracyjnych, przez co uzyskał opinię „negującego holokaust” i „antysemity”. Prof. Robert Faurisson zarówno jedno jak i drugie określenie stanowczo odrzuca i skupia się na wynikach swoich badań naukowych oraz prawie do wolności wypowiedzi.

Podczas procesu doszło do incydentu ukazującego stan funkcjonowania francuskiego aparatu sądowniczego: w zsekularyzowanej Francji prowadzący rozprawę sędzia Nicolas Bonnal dopuścił do tego, aby prokurator Anne de Fontette odmówiła głośno na sali rozpraw żydowską modlitwę, w której wzywała żydowskiego boga, obrońcę „wybranego ludu”, by chronił przed „kłamliwymi ustami.” Sędzia Bonnal należy do grupy sędziów francuskich, którzy uczestniczyli w „treningu” dla sędziów europejskich, zorganizowanym przez zrzeszenie francusko-żydowskich organizacji Conseil Représentatif des Institutions juives de France – CRIF, organizacji działającej na rzecz judaizacji francuskiego społeczeństwa.

Werdykt sądu w sprawie prof. Roberta Faurissona spodziewany jest 3 października br.

 

 

Zob. również:

 

.