Jezuici praktykują, Generał Zakonu o. Kolvenbach chwali buddyzm

Aktualizacja: 2006-05-10 12:00 am

Jezuita o. Robert Kennedy “Roshi”, jest jednym z najbardziej znanych wyznawców i aktywnych propagatorów buddyzmu, uprawiając go w medytacyjnej formie Zazen. “Roshi” Kennedy studiował medytację buddyjską w centrach buddyjskich w Japonii, Los Angeles i Nowym Jorku. W 1991 roku nowojorski guru Glassman Roshi mianował go sensei (nauczycielem), a w 1997 roku stał się mistrzem, czyli Roshi. Jest autorem książek pt. Dar Zen dla chrześcijan, Duch Zen i Duch Chrześcijaństwa. Do dnia dzisiejszego “wyświęcił” on już swych następców, m.in. brata Kevina Hunt Sensei, mnicha z zakonu Trapistów w bractwie St. Joseph’s Abbey w Spencer w stanie Massachusetts.

Strona internetowa tego Jezuity-Buddysty zatytyłowana Morning Star Zendo, cytuje list gratulacyjny, który na okazję “wyświęcenia” brata Kevina Hunta “Sensei” na nauczyciela sztuki Zazen, wystosował Przełożony Generalny Zakonu Jezuitów o. Peter-Hans Kolvenbach, S.J., który pisze:

“Ponieważ osiągnięcie tytułu mistrza w wymagającym treningu Zen poprzedzone zostało długimi przygotowaniami i treningiem, osiągnięcie ojca Hunta powinniśmy wszyscy uczcić, dziękując Bogu [..] Jezuici i chrześcijanie znaleźli w Zen wartościowy instrument rozwoju życia duchowego […] Poprzez techniki medytacyjne Zen pozwalające na skupienie się na obecnej chwili, chrześcijanin może uświadomić sobie bezpośrednią miłosierną obecność Boga.”

Z doświadczeń ojca Kennedy korzystają też inni Jezuici. Profesor prawa na uniwersytecie Georgetown University w Waszyngtonie, Robert F. Drinan, S.J. po odbytych lekcjach Zen Sesshin zaświadcza, że: “Po rekolekcjach doświadczyłem Wschodniej mądrości połączonej z oświeceniem chrześcijańskim. Znalazłem nową drogę do Boga. Stałem się nowym człowiekiem z głębszym duchowym wnętrzem, i co równie ważne: stałem się lepszym chrześcijaninem.”

“Rekolekcje” w wykonaniu buddystów-jezuitów oferowane są w licznych kościołach katolickich (?) i kaplicach w Stanach Zjednoczonych, włącznie z ośrodkami rekolekcyjymi Zakonu Jezuitów.

 

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=339 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]