Aktualizacja strony została wstrzymana

Drugoklasiści w Massachusetts indoktrynowani o „małżeństwach” homoseksualnych

Rodzice w szkole podstawowej Estabrook Elementary School w Lexington (stan Massachusetts) wyrazili swe oburzenie po tym jak dowiedzieli się, że ich dzieci uczęszczające do drugiej klasy czytają książeczkę pt King Kong, w której „książę pobiera się z bratem księżniczki”. Niestety, jedyne co otrzymali ze strony nauczycielki Heather Kramer, która przyznała się do zmienienia treści książki – zastępując ślub księcia z księżniczką – jest zasłanianie się obowiązującym w Massachussets prawem dopuszczającym „małżeństwa” homoseksualne. Tematem spornej lekcji był ślub i małżeństwo i nauczycielka chciała „przedstawić wszystkie punkty widzenia”.

W zeszłym roku David Parker, ojciec przedszkolaka chodzącego do tej samej szkoły, został aresztowany i oskarżony za „bezprawne wtargnięcie na teren szkoly”, po tym jak spotkał się z dyrekcją szkoły celem wyrażenia swego oburzenia gdy dowiedział się, że jego syn Jacob jest indoktrynowany w szkole o homoseksuliźmie.

.