Aktualizacja strony została wstrzymana

Dzieci odebrano matce i przydzielono je lesbijskiej kochance

W, jak się określa, przełomowym werdykcie odwoławczym brytyjskiego Najwyższego Sądu Apelacyjnego orzeczono, by władza rodzicielska nad dziećmi została przyznana nie biologicznej matce lecz jej kochance.

Dwie siostry: 4- i 7-latka, stały się ofiarami gorzkiej walki pomiędzy ich biologiczną matką a jej lesbijską kochanką, a sąd apelacyjny Court of Appeal uzasadnił swój wyrok tym, że „jakkolwiek naturalna matka ma powiązania z dziećmi wynikające z więzów krwi, to nie wydaje się to warunkiem przeważającym w przypadku gdy dwie strony wychowywały dzieci razem.” W uzasadnieniu sędzia Thorpe pisze, że „Przesunęliśmy się już w świat gdzie normy, które wydawały się bezpieczne 20- i więcej lat temu, już nie funkcjonują.”

7-letni związek pomiędzy biologiczną matką dzieci a jej kochanką został zerwany, gdy matka znalazła sobie inną partnerkę i „zawarła związek małżeński”. Córki urodziła poprzez sztuczne zapłodnienie.

Obecna decyzja sądu odwraca decyzję wydaną w kwietniu 2005 roku, kiedy to 47-letniej kochance biologicznej matki nie przydzielono praw rodzicielskich i zakazano wizyt dzieci.

Sąd nie ujawnił żadnych szczegółów personalnych.

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content