Aktualizacja strony została wstrzymana

Pięcioletnie dzieci w nowojorskich szkołach indoktrynowane na temat „AIDS” i „HIV”

Od 20 marca. br., decyzją Wydziału Edukacji wprowadzono we wszystkich szkołach nowojorskich specjalny program mający uczyć dzieci o AIDS i HIV, zaczynając od 5-latków. Jakkolwiek rodzice mają możliwość wypisania swych dzieci z tych lekcji, oraz to, że na lekcjach dla najmłodszych nie objaśnia się jeszcze AIDS w kontekście chorób przenoszonych drogą płciową, niemniej zewsząd dochodzą ostre protesty. Przewodniczący wpływowej Ligi Katolickiej, Bill Donohue mówi, że i tak nie ma w tym wielkiej różnicy, i że program ten „Reprezentuje skoordynowane działania władz miasta sterowania sprawami sekualności naszych dzieci” oraz dodaje, że „jeśli władze byłyby naprawdę zainteresowane ochroną naszych dzieci przed chorobami, powinne rozpocząć naukę choćby od takich rzeczy jak zatrucia pokarmowe.” Wzywa też rodziców do masowego wypisywania dzieci z tych klas.
Pięciolatkom na lekcjach nie objaśnia się jeszcze szczegółów AIDS, lecz 10-latki dowiedzą się już o tym, że „choroba rozpowszechnia się przez stosunki płciowe bez zabezpieczenia, oraz przez wspólne używanie strzykawek.” W piątej klasie dzieci dowiadują się o homoseksualiźmie i o „zapobieganiu HIV”, włącznie z pokazami nakładnia kondomów.

 

.