Aktualizacja strony została wstrzymana

Piosenkarka Madonna-Estera przygotowuje się na oczekiwanie przyjścia „Mesjasza” w Izraelu

Znana piosenkarka Madonna zamierza zakupić dom w izraelskiej miejscowości Rosh Pina, czyli w miejscu gdzie żydowska tradycja kabały oczekuje na przyjście Mesjasza na końcu świata.

100-letni, 5-sypialniowy dom z widokiem na Jezioro Generazet (Morze Galilejskie) ma być odrestaurowany i urządzony jako centrum studiów nad kabałą. Madonna zainteresowała się kabałą w 1997 roku poprzez kalifornijskie Centrum Kabały, a dwa lata temu przybrała imię Estera (Ester) i obchodzi cotygodniowe żydowskie święta Szabat, chociaż, jak twierdzi, oficjalnie nie przeszła na Judaizm. Jeden z ostatnich utworów Madonny „Isaac” nazwany został ku czci znanego kabalisty rabina Isaac Louria żyjącego w XVI wieku w miejscowości Safed.

 

KOMENTARZ BIBUŁY:

Judaizm pobiblijny, nauka Faryzeuszy wzbogacona Talmudem i mistyką kabały, jest przepełniony astrologią, wróżbami, gemetrią, nekromancją, magią, numerologią, demonologią, czyli tymi elementami, które chrześcijaństwo bazując na Objawieniu, logice i Rozumie jednoznacznie umiejscawiają w obszarach wpływów szatańskich. Jeśli przez stulecia te marginalne i niebezpieczne wątki były trzymane w odizolowaniu i nie zagrażały szerokiemu ogółowi społeczeństw, tak w czasach dzisiejszych, w których odbywa się judaizacja życia społecznego, są one wpajane w główny nurt życia.

W tym celu wykorzystuje się ikony pop-kultury, przemawiające do młodego pokolenia, propagując zainteresowania eterycznymi religiami wschodnimi, mistyką judaizmu czy wprost satanizmem. Posiadając tak wielki wpływ na życie społeczne poprzez kontrolę nad środkami masowej komunikacji czy nawet rządami (vide rządy USA), przy osłabionych strukturach Kościoła i niskim morale społeczeństw Zachodu, siły te mogą przystąpić do zrealizowania swojego – być może ostatecznego – celu. A cel jest jeden i ten sam od dwóch tysiącleci: zniszczenie Chrześcijaństwa i wprowadzenie kultu Antychrysta. Odbudowa świątyni jerozolimskiej i „przyspieszenie” nadejścia Mesjasza jest esencją kultu żydowskiego oraz opętanych „urodzonych-ponownie” pro-syjonistycznych protestantów amerykańskich. Śpiewaczka Madonna-Estera jest kolejną ofiarą tego obłędu.

 

.