Biskupi amerykańscy mówią: Medytujmy razem z buddystami!

Aktualizacja: 2006-02-16 12:00 am

Jak podaje oficjalna strona internetowa Konferencji Biskupów Amerykańskich, w Mercy Center w Burligame (stan Kalifornia) w dniach 26-29 stycznia miało miejsce czwarte z serii spotkanie pomiędzy katolikami a buddystami. Spotkania, sponsorowane przez Konferencję Biskupów Amerykańskich i Zen and Ch’an Buddhists, prowadzone było pod tytułem “Spotkanie na Drodze” (Meeting on the Path), a uczestnikami byli m.in. Biskup Pomocniczy John C. Wester z San Francisco oraz buddyści z Berkeley Zen Center. Jak stwierdza komunikat: “Spotkanie otworzy szerszą możliwość [wspólnych] praktyk […]” Jako przykład, podaje się więzienie w Bay Area, gdzie katolicy i buddyści współdziałają ze sobą we wspólnych “wizytacjach więźniów i medytacjach”.

 

KOMENTARZ BIBUŁY: Super! Tego nam jeszcze potrzeba: wspólnych medytacji z buddystami! Amerykańscy biskupi “katoliccy”: lepiej będzie, jeśli odważycie się na ten oczekiwany przez wszystkich krok i przyznacie się wreszcie, że jesteście V Kolmuną w Kościele. Lepiej będzie, jeśli odejdziecie wreszcie od Kościoła i założycie sobie jakiś swój własny kościół im. Judasza, o którym nieustannie marzycie. I od czterdziestu lat praktykujecie.

 

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=105 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]