Aktualizacja strony została wstrzymana

Jezuickie centrum rekolekcyjne stanie się klubem sportowym

Nowojorska Prowincja Jezuitów pozbędzie się zasłużonego centrum rekolekcyjnego Auriesville Shrine of the North American Martyrs. Budynek (63 tys. stóp kwadratowych), położony na 76-akrach ziemii, sprzedano za sumę 600 tysięcy dolarów firmie The American Sports Committee Inc., która ma urządzić w budynku ekskluzywne centrum sportowe.

Jezuiccy misjonarze nawracający Amerykę po jej odkryciu, doprowadzili do konwersji wielu plemion indiańskich, w tym szczepu Mohawk z Auriesville. W tym to właśnie miejscu urodziła się w 1656 roku Kateri (Katarzyna) Tekakwitha, zwana „Lilią Mohawk”, którą papież Jan Paweł II beatyfikował w 1980 roku.

.