Aktualizacja strony została wstrzymana

Promowanie lewicowych przedmiotów na renomowanych uczelniach amerykańskich zbiera żniwo

Uniwersytety amerykańskie, z dominującą na nich kadrą liberalno-socjalistyczną, oferują studentom tysiące kursów zniekształcających rzeczywistość i promujących lewicową ideologię. I tak, w renomowanym Harvard University wykłada się kurs ‘Marksistowska koncepcja rasizmu’, Swarthmore uczy o ‘Lezbijskich utworach literackich od II Wojny Światowej’, a Johns Hopkins o ‘Seksie, Narkotykach i Rock and Roll w starożytnym Egipcie”.
Zaniedbania w oferowaniu podstawowych wiadomości o rzeczywistości i likwidowanie rzetelnych źródeł informacji, a przy tym zastępowanie ich w/w kursami,  doprowadziło do spadku poziomu nauczania. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy przy California State University at Fresno, tylko „31 procent absolwentów uczelni amerykańskich jest w stanie przeczytać średnio skomplikowaną książkę i wyciągnąć z niej wnioski. Na pytanie o wyjaśnienie zaistniałej tragicznej sytuacji, Narodowe Centrum Statystyki Nauczania (National Center for Education Statistics) odpowiada: „Nie posiadamy dobrego wyjaśnienia”.

.