Aktualizacja strony została wstrzymana

Pentagon zbiera szczegółowe dane o młodzieży amerykańskiej

Pentagon utrzymuje i rozwija bazę danych 30-milionów amerykańskiej młodzieży w wieku lat 16-25, zawierającą adresy pocztowe, adresy emailowe, numery telefonów komórkowych, numery Social Security, pochodzenie etniczne, zainteresowania, wybierane przedmioty szkolne, itp. Według mało znanego przepisu zawartego w dekrecie z 2001 roku przepisów No Child Left Behind Act (Section 9528 of PL-107-110, the No Child Left Behind Act of 2001, codified in 20 USC 7908 – adres internetowy przepisów: http://www.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg112.html#sec9528), Pentagon otrzymał narzędzie zebrania wszystkich możliwych danych o młodych Amerykanach, z pewnością celem wykorzystania go do rekrutacji czy innych działań militarnych i paramilitarnych w przyszłości. Baza danych Pentagonu jest bazą niezależną od znanej bazy danych tzw. Selective Service, w której rejestruje się młodzież męską w wieku lat 18-25. Według przepisów NCLB, Pentagon rejestruje młodzież obojga płci w wieku od lat 16, bez wymaganej zgody rodziców. Z bazą danych Pentagonu JAMRS (www.jamrs.org) współpracują szkoły, który dostarczają inne znane informacje o uczniach, nawet tych, które uczą się w domach (Homeschooling).

Istnieje prawdopodobna możliwość usunięcia nazwiska z bazy danych Pentagonu JAMRS, po wypełnieniu specjalnego formularza zawartego na stronie internetowej http://www.leavemychildalone.org/, gdzie znaleźć można więcej infomacji na ten temat.

 

.