Aktualizacja strony została wstrzymana

12 sierpnia, 2021

List otwarty do Osób Nieszczepionych

Grupa podkreśla dobrowolny charakter tego zabiegu medycznego, jak również potrzebę świadomej zgody oraz indywidualnej oceny ryzyka i korzyści. Odrzucają presję wywieraną przez urzędników publicznej służby