Aktualizacja strony została wstrzymana

11 lipca, 2019

Dla jednych kara dla innych chocholi taniec

Niedawny szczyt G20 w Osace stanowi adekwatną ilustrację obecnej sytuacji międzynarodowej.  Jak go określono, był to szczyt „bilateralnych kontaktów” możnych tego świata.  Prezydent „jedynego supermocarstwa”

Ukraińscy lancknechci w służbie III Rzeszy

Na początku drugiej wojny światowej, po kilku wiekach przerwy, odnowiono w III Rzeszy lancknechtowskie tradycje wojsk zaciężnych. Kolaboranckie oddziały zbrojne ukraińskich nacjonalistów, które powołano do
Skip to content