Aktualizacja strony została wstrzymana

19 sierpnia, 2015

Niemiecka policja chce powrotu granic

Przewodniczący związków zawodowych niemieckiej policji stwierdził publicznie, że Niemcy poważnie powinny domagać się od Unii Europejskiej przywrócenia kontroli granicznych. Rainer Wendt wypowiedział przy tym fakt

W Anglii trwa dyskusja o eutanazji

„Nie ma nic świętego w cierpieniu ani w umieraniu i nikogo nie powinno się, zmuszać by to przeżywał” – to fragment oświadczenia grupy duchownych anglikańskich,

Epidemia gwałtów w multikulturowej Szwecji

Zastraszające statystyki najcięższych przestępstw w Szwecji.W roku 1975 szwedzki parlament jednogłośnie postanowił o zmianie homogenicznej narodowościowo Szwecji w tzw. kraj mulikulturowy. W ciągu 40 lat