Aktualizacja strony została wstrzymana

4 czerwca, 2015

Bahr a XUBS

W. Bukowski w wywiadzie zamieszczonym w książce „List z Polski”[1] (będącej pokłosiem filmu o tymże tytule) w taki sposób rozważa kwestię potencjalnego zamachu na prezydencką
Skip to content