Aktualizacja strony została wstrzymana

4 maja, 2013

Polska jest monarchią!

Polska jest Narodem Wybranym Najświętszej Maryi Panny – orzekł siedemdziesiąt lat temu prymas Polski, kardynał August Hlond. Od z górą trzech i pół stuleci nasza

Naród niepotrzebnych emigrantów

Polacy stanowią naród emigrantów – średnio co trzeci nasz rodak żyje poza granicami RP. Można szacować, że w sumie od kilkunastu do 21 milionów Polaków

Jak rabin Bernheim papieża wykiwał

Do tej pory tylko raz wspomniałem o Wielkim Rabinie Francji, kiedy Gilles Bernheim, duchowy przywódca półmilionowej francuskiej społeczności żydowskiej, głośno zbeształ ówczesnego premiera za jego

Gdzie wylądował bielik

Polacy nie dali się wciągnąć w błazenadę i zlekceważyli akcję „Orzeł może” pod patronatem prezydenta, „Gazety Wyborczej” i radiowej Trójki. Wielka kampania propagandowa, zachęty „Gazety