Aktualizacja strony została wstrzymana

1 marca, 2012

Militarne strategie Chin i USA

Ogłoszony w zeszłym tygodniu projekt budżetu obronnego USA na rok 2013 jest pierwszym namacalnym wyrazem strategicznej reorientacji, jaka dokonuje się w amerykańskiej polityce obronnej. Jej

IKEA pozwana o szpiegowanie

Koncern inwigilował pracowników i klientów? Do prokuratury w Wersalu, pod Paryżem, wpłynął pozew złożony przez związek zawodowy Siła Robotnicza (FO), który oskarża koncern meblowy IKEA

Hiszpania wraca do węgla?

Rząd w Madrycie bada możliwości i opłacalność zwiększenia wykorzystania węgla. Chodzi zarówno o zagospodarowanie własnych złóż jak i import surowca. Decyzja Madrytu jest o tyle

Najciemniejsza karta LWP – Romuald Szeremietiew

Udział jednostek Wojska Polskiego (ludowego) w zwalczaniu podziemia niepodległościowego w latach 1944 – 1948.  W Moskwie dużo wcześniej zaplanowano akcję represyjną w celu spacyfikowania polskiego

Rząd sygnalizuje sprzedaż akcji PKO BP i PZU

Mi­ni­ster skar­bu za­po­wia­da, że rząd bę­dzie szu­kał na­byw­ców na ak­cje naj­więk­szych spół­ek fi­nan­so­wych w kra­ju. Rząd nie wy­klu­cza sprze­da­ży pa­kie­tu ak­cji PKO BP i PZU w pierw­szej
Skip to content