Aktualizacja strony została wstrzymana

11 lutego, 2011

Św. Maksymilian Maria Kolbe: „Biedni” Żydzi

Jest to tekst wydany pierwotnie w „Rycerzu Niepokalanej” nr 5/1926, który został zamieszczony w wydanej przez Wydawnictwo św. Tomasz z Akwinu i zredagowanej przeze mnie książce – św.

Coraz większe pustki w klasztorach

Zakony. W 1970 roku w zakonach żeńskich na prawach papieskich było na świecie 1 milion 55 tys. zakonnic, a w 2009 roku już tylko 739

Litewscy zakonnicy oburzeni reklamą piwa

Litewscy zakonnicy czują się obrażeni i poniżeni tym, iż litewski browar „Å vyturis – Utenos alus” w reklamie nowego piwa wykorzystał wizerunek franciszkanina. „Jesteśmy zaniepokojeni, czujemy

Rosja buduje schrony atomowe

Program rozbudowy sieci schronów wg dostępnych raportów [1][2] rozpoczął się w zeszłym roku. W samej Moskwie ma powstać 5000 nowych bunkrów. Obecna sieć schronów w

Minister promuje antypolskie filmy w Europie

Trwa fala kolejnych oskarżeń Polaków o udział w Holocauście. W tym czasie Ministerstwo Kultury wysyła na znany festiwal filmowy obraz mówiący m.in. o polskim antysemityzmie.

FSB zajmie się bezpieczeństwem transportu

Prezydent Dmitrij Miedwiediew powierzył całkowitą kontrolę nad bezpieczeństwem transportu rosyjskiego w ręce Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Na posiedzeniu 10 lutego rosyjski przywódca zapowiedział głębokie reformy w

Gmina żydowska: straciliśmy przyjaciela

„Społeczność żydowska straciła wielkiego przyjaciela i człowieka dialogu” – napisali w komunikacie o zmarłym wczoraj abp. Józefie Źycińskim przedstawiciele Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. „Błogosławionej

Media i dyplomacja – Marek Magierowski

Scena I Znany korespondent brytyjskiego „Guardiana” Luke Harding wracał właśnie na swoją placówkę w Moskwie. Został zatrzymany na lotnisku, anulowano mu wizę i wyrzucono z

Ta hydra ma wiele głów – Aleksander Kłos

Kolejne „osiągnięcia” rzeczników postępu niszczą fundamenty naszej cywilizacji. Ile razy zastanawialiście się Państwo nad tym, czy współczesny świat oszalał i czy już niedługo sami sobie

W Polsce coraz trudniej o stały etat

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w Polsce coraz mniej ludzi ma stałą umowę o pracę. Do grupy najbardziej pokrzywdzonej pod tym względem należą młodzi ludzie.

Kto rzą­dzi Pol­ską? – Mi­ro­sław Ko­kosz­kie­wicz

Wy­pa­da za­dać so­bie py­ta­nie, w ja­kim pań­stwie ży­je­my oraz ko­mu i cze­mu słu­żą w III RP służ­by spe­cjal­ne, część par­la­men­ta­rzy­stów i wio­dą­ce me­dia. Tyl­ko lu­dzie wy­jąt­ko­wo na­iw­ni mo­gą są­dzić,
Skip to content