22 marca, 2010

O demokracji, demolatrii i tradycji – wywiad z prof. Jackiem Bartyzelem

W europejskiej historiozofii od koÅ„ca XIX wieku jest wyraźnie obserwowane przekonanie o postÄ™pujÄ…cym upadku cywilizacji Å‚aciÅ„skiej. Czy wedÅ‚ug Pana Profesora jest to zwiÄ…zane z rozwojem idei demokratycznej, która zdaje siÄ™, że obecnie przybraÅ‚a ksztaÅ‚t deifikacji w postaci demolatrii? Ponieważ zawarte w pytaniu pojÄ™cie cywilizacji Å‚aciÅ„skiej wyraźnie odwoÅ‚uje siÄ™ do namysÅ‚u historiozoficznego Feliksa Konecznego, to przyjmujÄ…c za punkt wyjÅ›cia jego definicjÄ™ cywilizacji Å‚aciÅ„skiej trzeba powiedzieć, że nie odrzuca ona a prori żadnej formy ustrojowej. Jest to zgodne z głównym nurtem klasycznej myÅ›li politycznej, który poczÄ…wszy od Platona i Arystotelesa nie przystÄ™puje do badania tego, co nazywamy „dobrym ustrojem” kierujÄ…c siÄ™ przyjÄ™tymi a prori zaÅ‚ożeniami. […]

„Koszerne skutery” i inne samooszustwa talmudyczne

Naprzeciw potrzebom ortodoksyjnych Żydów przestrzegających wymagania szabasu, wyszła z inicjatywą firma oferująca zmotoryzowane wózki dla inwalidów. Tzw. koszerne skuterki (ang. Shabbat scooter lub od nazwy

Trzymać się z daleka

Wojsko Polskie kupuje od izraelskiej firmy Aeronautics samoloty bezzałogowe. Ma to być krok naprzód dla polskiej „misji stabilizacyjnej” w Afganistanie. W arsenałach izraelskich i amerykańskich
Skip to content