Aktualizacja strony została wstrzymana

27 marca, 2009

Kaczyński rozdaje medale Żydom

27 marca prezydent Lech Kaczyński spotkał się z Davidem Pelegiem, ustępującym właśnie ze stanowiska w Polsce ambasadorem Izraela. Na spotkaniu poruszono kwestie dalszego rozwoju stosunków

Karykatura wojny w Gazie oburza Żydów

Gwiazda Dawida, która wygląda jak pirania atakująca palestyńską kobietę, to rysunek opublikowany w wielu amerykańskich gazetach. Może umknąłby powszechnej uwadze, gdyby nie to, że kobieta

Certyfikaty na bacę i juhasa

Ginące dziś profesje baców i juhasów mają wkrótce trafić do klasyfikacji zawodów i specjalności. Wniosek o ich rejestrację przygotowuje Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej

Globalne zamiatanie pod dywan

Międzynarodowe gremia regulacyjne zmieniły standardy rachunkowości, aby rozłożyć na raty ujawnianie gigantycznych strat banków i firm. Dzięki zmianie międzynarodowych i krajowych zasad rachunkowości przedsiębiorstwa i