Aktualizacja strony została wstrzymana

4 lutego, 2009

Ratusz w Buczaczu utraci swój polski charakter

Osiemnastowieczna barokowa perła mistrza Jerzego Pinsla – ratusz w Buczaczu – utraci swój polski charakter Polski charakter ratusza w Buczaczu zostanie prawdopodobnie bezpowrotnie zatarty. Odnawiający
Skip to content