Aktualizacja strony została wstrzymana

3 stycznia, 2009

Niemiecki interes ważniejszy od wolności słowa

W sprawie Erika Steinbach kontra Powiernictwo Polskie niemieckie sądy wykazują się głębokim zrozumieniem niemieckiego interesu narodowego i dbałością o jego zachowanie nawet kosztem zasady wolności

Nur folksdojcze? – Stanisław Michalkiewicz

30 grudnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierowane przez Grzegorza Schetynę poinformowało o odmowie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej w celu sfinansowania wierceń geotermalnych w Toruniu. Odmowa
Skip to content