13 listopada, 2008

Narastający problem polskich Marranos

Tzw. wychodzenie z ukrycia, dobitniej wypowiadane w wersji angielskiej jako „wychodzenie z szafy”, zaczyna być coraz bardziej modne i w Polsce. Termin ten przylgnął do

Czego żądasz od Kościoła Bożego? Wiary! – bp Bernard Fellay FSSPX

„Å»yjemy bowiem w czasach bardzo szczególnych, w czasach, które oÅ›mielÄ™ siÄ™ nazwać apokaliptycznymi. Å»yjemy w czasach apokaliptycznych; twierdzÄ™ tak nie dlatego, że znajdujÄ™ przyjemność we wszelkiego rodzaju fantastycznych dociekaniach, ale po prostu dlatego, iż to, czego jesteÅ›my Å›wiadkami, odpowiada zdarzeniom opisanym w Apokalipsie. PrawdÄ… jest, że w szerszym rozumieniu Apokalipsa przedstawia losy KoÅ›cioÅ‚a po Å›mierci Zbawiciela – aż do koÅ„ca Å›wiata. W szerszym sensie ksiÄ™ga ta musi być interpretowana jako kronika KoÅ›cioÅ‚a.”
Skip to content