Aktualizacja strony została wstrzymana

3 kwietnia, 2008

Homoseksualiści w materiałach katolickich

Jednym z prywatnych stowarzyszeń katolickich dynamicznie działających w III RP jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im Piotra Skargi. SKCh jest polskim oddziałem globalnej organizacji katolickiej TFP

W historycznym momencie – Stanisław Michalkiewicz

Szanowni Państwo! Bez żadnej naszej zasługi staliśmy się mimowolnymi świadkami, a poniekąd – również uczestnikami historycznego momentu. 1 kwietnia o godzinie 17,17 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Zapamiętajcie nazwiska tych senatorów

Oni głosowali w Senacie za przyjęciem traktatu lizbońskiego, a tym samym za likwidacją suwerenności Państwa Polskiego. Zapamiętajcie te nazwiska. Platforma Obywatelska Ł.M.Abgarowicz, M.Adamczak, M.Augustyn, J.Bergier, S.Bisztyga,