Aktualizacja strony została wstrzymana

27 listopada, 2006

„Tyłem do wiernych i po łacinie”

„Tyłem do wiernych i po łacinie” – to podstawowy stereotyp, który pada niemal we wszystkich informacjach prasowych odnoszących się do Mszy św. w klasycznym rycie

Cenzura żydowska w amerykańskich kinach

Turecki film przedstawiający żydowskiego lekarza wycinającego narządy wewnętrzne więźniom obozu Abu Ghraib, mający wejść w początkach listopada na ekrany kin amerykańskich, został po cichu zdjęty

27 listopada – Cudowny Medalik N.M.P.

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré, nowicjuszce z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić