Aktualizacja strony została wstrzymana

9 maja, 2006

Belgijscy biskupi oddają kościoły muzułmanom

Belgijscy biskupi, za zgodą kardynała Godfrieda Danneelsa, udostępnili kościoły katolickie muzułmańskim imigrantom. W obłędnej (i politycznie wysoce błędnej!) walce biskupów z władzami chcącymi zaostrzyć politykę
Skip to content