Aktualizacja strony została wstrzymana

NAUCZANIE KATOLICKIE

Rozwój rytu rzymskiego – Michael Davies

„Przyrównywanie rytu Pawła VI do rytu św. Piusa V do jest absolutnie nieuprawnione”. Douglas Woodruff, „The Tablet”, 25 października 1975 Termin „liturgia” pochodzi od greckiego

Oktawa Bożego Narodzenia, Kalendy styczniowe

Drodzy wierni, W dniu dzisiejszym obchodzimy początek nowego roku kalendarzowego – czyli rozpoczynający go w starożytnym Rzymie dzień kalend styczniowych, od których pochodzi samo słowo

Prawdziwe nabożeństwo do NMP

Dodano: 2012-01-1 5:51 pm Wszystko z Maryją Zechciej więc pamiętać, że zasadnicza praktyka tego nabożeństwa polega na spełnia­niu wszystkich czynności przez Maryję. Daj się Jej

Kazanie na wspomnienie św. Jana Apostoła

Drodzy wierni, Tego roku [2009] niedziela wypadająca w Oktawie Bożego Narodzenia zbiega się ze wspomnieniem świętego Jana Apostoła [w roku 2016 przypada na wtorek, 27

Światło w ciemnościach świata

Wraz z Bożym Narodzeniem ciemność, w której zanurzony jest świat, zostaje rozproszona, a wrogowie Boga drżą ze strachu, bo wiedzą, że godzina ich porażki jest

Moc truchleje

Dodano: 2012-12-23 10:34 pm Widziałem Polskę zdradzoną to wspomnienia Arthura Blissa Lane’a, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 1945-1947. Ten dzielny amerykański dyplomata, widział

Rekolekcje adwentowe – zakończenie

W trakcie tych rekolekcji przyglądaliśmy się rozmaitym cnotom, stanowiącym niejako kręgosłup naszego życia moralnego. Rozważaliśmy tak zwane cztery cnoty kardynalne: umiarkowanie, męstwo, sprawiedliwość oraz roztropność.

Kazanie na 4 niedzielę Adwentu

Drodzy wierni, W dzisiejszej Lekcji święty Paweł pisze do Koryntian, grupy wiernych, którym niósł prawdziwą wiarę w bardzo trudnym i pogańskim środowisku. W czasach świętego

Bulla Ineffabilis Deus

PRZYWILEJ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA W BOŹYM DEKRECIE O WCIELENIU SŁOWA BOŹEGO Niewypowiedziany Bóg, którego drogami są miłosierdzie i prawda, którego wolą jest wszechmoc, a którego mądrość

Nieznany epizod z życia św. Mikołaja

W Roku Pańskim 325, podczas obrad Soboru Nicejskiego zdarzył się następujący wypadek. Cesarzowi Konstantynowi zależało, by zachować jedność chrześcijaństwa i przychylał się on raczej ku

Edukacja serca – Ks. Yves le Roux FSSPX

Musimy być zawsze pewni miłości Bożej względem nas. Miłość ta nie jest utopią, ale rzeczywistością, która musi być głęboko odciśnięta na naszych sercach. Bóg jest

Roztropność. Cnota na czas chaosu

Ileż to dzisiaj dylematów stawia przed nami sytuacja pogrążonego w kryzysie Kościoła Świętego. Zapowiedziane przez Matkę Bożą w Akita działanie szatana, które przeniknie nawet Kościół,
Skip to content