Aktualizacja strony została wstrzymana

NAUCZANIE KATOLICKIE

Kazanie na Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Drodzy Uczniowie, drodzy Wierni, Kończymy ten rok szkolny wspomnieniem jednego z największych świętych, który przez swoją specjalną misję zamknął Stary Testament ogłaszając przyjście Mesjasza. Jego

Kazanie na Czwartek po 2 Niedzieli Zielonych Świątek

Drodzy uczniowie, Drodzy Wierni, Dziś obchodzimy święto Świętej Małgorzaty Szkockiej, oraz wspominamy polskiego błogosławionego biskupa i męczennika Bogumiła. Cnoty heroiczne obojga tych świętych godne są

Uroczystość Bożego Ciała

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego

Rozmyślania i modlitwy w czasie Wielkiego Postu

UKRZYŹOWANEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI Bogu miłości i przebaczenia cześć, pokłon i chwała niechaj będzie na wieki wieków Amen. NA PODSTAWIE KSIĄŹECZKI DO NABOŹEŃSTWA „BĄDŹ WOLA TWOJA”

Monarchia absolutna – ks. Robert Mader

Niebo podobne jest królowi. Niebo jest królestwem, jest monarchią. Jeszcze i dzisiaj. Nowoczesna ludzkość jest antymonarchiczna. Najpierw przyszła tak zwana reformacja i podważyła tron Króla

DROGA KRZYŹOWA + + + VIA CRUCIS + + +

Papieże przywiązali do tego nabożeństwa takie same odpusty, jakie zdobywają ci, co obchodzą drogę krzyżową w Jerozolimie. Aby je otrzymać, potrzeba: Przechodzić od stacji do