NAUCZANIE KATOLICKIE

Kazanie na 4. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

„Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa nie przeminą” (Mk 13,31) powiedział Zbawiciel, a jak dobrze wiemy, wszystko, co Chrystus Pan czyni ma wartość wieczną. Chrystus jest Bogiem, a Bóg jest wieczny, niezmienny, zawsze doskonały, takie też jest wszystko co kiedykolwiek uczynił czy powiedział Pan Jezus.

Kazanie na Czwartek po 2 Niedzieli Zielonych Świątek

Drodzy uczniowie, Drodzy Wierni, Dziś obchodzimy święto Świętej Małgorzaty Szkockiej, oraz wspominamy polskiego błogosławionego biskupa i męczennika Bogumiła. Cnoty heroiczne obojga tych świętych godne są

Uroczystość Bożego Ciała

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego

Rodzaje miłości człowieka do Boga – ks. Karol Stehlin FSSPX

Pierwsza z nich to miłość życzliwości (amor benevolentiæ). W naszych relacjach z ludźmi miłość wyraża się także przez to, że życzymy naszym bliźnim, szczególnie najbliższym naszemu sercu, tego, co najlepsze. Życzymy im więc, by stali się wielkimi świętymi, by wciąż wzrastali w łasce Bożej, by wszystko układało się w ich życiu jak najlepiej. Pragniemy, aby posiedli wszelkie potrzebne im dobra, aby je zachowali, aby tych dóbr nigdy im nie zabrakło. W istocie taką miłością można kochać tylko kogoś, kto z natury rzeczy jest zależny od zewnętrznych dóbr duchowych i materialnych, nie ma ich wszystkich pod dostatkiem, a te, które ma, są narażone na utratę. Bóg kimś takim nie jest.

O czytaniu dobrych i złych książek – Ks. Karol Fischer

KAZANIE na PoniedziaÅ‚ek Wielkanocny. Najmilsi! Tego samego dnia, którego Pan Jezus zmartwychwstaÅ‚, po poÅ‚udniu szÅ‚o dwóch uczniów Pana Jezusa z Jerozolimy do Emaus, miasteczka oddalonego od Jerozolimy o jakie dwie godziny pieszej drogi. Pan Jezus przyjÄ…wszy na siÄ™ postać podróżnego przyÅ‚Ä…czyÅ‚ siÄ™ do nich i szedÅ‚ z nimi, a oczy ich byÅ‚y zatrzymane, aby Go nie poznali. […]

Rozmyślania i modlitwy w czasie Wielkiego Postu

UKRZYŹOWANEMU JEZUSOWI CHRYSTUSOWI Bogu miłości i przebaczenia cześć, pokłon i chwała niechaj będzie na wieki wieków Amen. NA PODSTAWIE KSIĄŹECZKI DO NABOŹEŃSTWA „BĄDŹ WOLA TWOJA”

Monarchia absolutna – ks. Robert Mader

Niebo podobne jest królowi. Niebo jest królestwem, jest monarchią. Jeszcze i dzisiaj. Nowoczesna ludzkość jest antymonarchiczna. Najpierw przyszła tak zwana reformacja i podważyła tron Króla

DROGA KRZYŹOWA + + + VIA CRUCIS + + +

Papieże przywiązali do tego nabożeństwa takie same odpusty, jakie zdobywają ci, co obchodzą drogę krzyżową w Jerozolimie. Aby je otrzymać, potrzeba: Przechodzić od stacji do
Skip to content