Szwajcaria: powołano zespół ekspertów mających zbadać możliwość „udzielanie eutanazji” zdrowym

Aktualizacja: 2017-06-20 9:16 am

„Udzielanie pomocy” nieuleczalnie chorym polegające na wykonywanie na nich „zabiegu” eutanazji to dla szwajcerskiej organizacji Exit za mało. Jej przedstawiciele postanowili powołać specjalną grupę roboczą mającą za zadanie sprawdzenie czy istnieją możliwości „pomocy” kolejnym grupom docelowym. Chodzi o „osoby starsze, które są zdrowe, ale które chciałyby umrzeć”. 

Jak informuje portal rp.pl z „usług” Exit mogą obecnie skorzystać „osoby cierpiące na śmiertelne choroby wiążące się z nieznośnym cierpieniem, albo osoby uskarżające się na związane z wiekiem schorzenia uniemożliwiające normalne życie”.

Saskia Frei, przewodnicząca niemieckojęzycznego oddziału organizacji poinformowała, że Exit chce rozszerzyć swoją działalność i dlatego stworzył specjalną grupę, która zbada wszelkie możliwości zwiększenia obszaru działania. Przez najbliższe 12 miesięcy zbada ona „etyczne, prawne i polityczne aspekty rozszerzenia prawa do eutanazji”.

Według przeprowadzonych przez Exit w roku 2016 badań opinii społecznej w niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, ponad połowa mieszkańców powyżej 50 roku życia rozważyłaby „poddanie się eutanazji, gdy nadejdzie ich czas”.

Uzyskane wyniki zdeterminowały Exit do rozpoczęcia kampanii na rzecz „uproszczenie procedur związanych z eutanazją i pozwolenie lekarzom na przepisywanie śmiertelnych dawek leków”.

Źródło: rp.pl

TK

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96258 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]