Warszawa: kościół Wszystkich Świętych nazwany „House of Life”

Aktualizacja: 2017-06-10 9:00 am

Jako pierwszy w Polsce warszawski kościół pw. Wszystkich Świętych otrzymał tytuł „House of Life” (Dom Życia). Fundacja Wallenberga upamiętnia w ten sposób miejsca związane z ratowaniem osób narodowości żydowskiej w czasie Holokaustu.

Mówi kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

„Ten kościół spotyka się z dużym zainteresowaniem przyjeżdżających do Warszawy ludzi z całego świata, zwłaszcza gdy miejsce ma właściwa narracja, o tym, gdzie ten kościół był, gdy istniało getto i jaką pełnił on rolę, łącznie z ówczesnym proboszczem, który otrzymał pośmiertnie tytuł ‘Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata’. Myślę, że to jest docenienie ale równocześnie wiążę z tym pewne nadzieje, że kościół ten stanie się jeszcze bardziej znany i będą do niego ludzie przyjeżdżać” – powiedział kard. Nycz.

W świątyni umieszczono tablicę w języku angielskim: „Ten budynek służył jako schronienie dla niewinnych ludzi, którzy byli prześladowani przez nazistów”.

R. Łączny, KAI/ rv

Za: Radio Watykańskie (07/06/2017)

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Należy skończyć z nagłaśnianiem żydowskiego programu o nazwie “Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” i braniem udziału w szopkach “upamiętniajacych”, a to z kilku powodów.

1) Samo określenie “Holokaust” jest ambiwalentne, rozciągliwe, niesprecyzowane faktograficznie i – w swej obowiązującej definicji – w zasadniczych punktach nie spełnia kryteriów definicji zjawiska historycznego, lecz jest konstruktem ideologicznym.

2) Niezależne badania dotyczące losów żydów podczas wojny, w tym również ich działalności skierowanej przeciwko swej własnej etnicznej grupie, są obłożone penalizacją w wielu krajach, zatem niemożliwe jest naukowe ustalenie wielu kluczowych kwestii dotyczących wydarzeń związanych z Żydami podczas II Wojny Światowej.

3) Kościół katolicki, jak żadna inna instytucja na świecie, prowadził zakrojoną na niebywale ogromną skalę ochronę żydów podczas ich prześladowań, i to pomimo ich grupowych i indywidualnych działań skierowanych przeciwko chrześcijaństwu, ze szczególną nienawiścią skupionych właśnie na Kościele katolickim. Pomimo tego, Kościół jako instytucja, wraz z  księżmi i hierarchią, zamknął jednak oczy na tę nienawiść i w imię miłosierdzia bliźniego pomagał, przekraczając nie tylko swe możliwości, ale za każdym razem narażając życie całych rodzin udzielających pomocy. Niestety, powojenne działania wpływowych żydów na świecie, nie tylko nie odwdzięczyło się za tę pomoc, ale rozpoczęło masowe ataki na Kościół katolicki, bezpodstawnie oskarżając za “bezczynność”, a nawet posuwając się do tworzenia chorobliwych teorii teologicznych jakoby burzliwe losy żydów w całej historii, z kulminacyjnym punktem odniesienia II wojny światowej, było efektem “antysemityzmu” religii katolickiej.

4) Program “Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata” jest elementem budowy świadomości żydowskiej mającej na celu ugruntowanie ich mniemania jakoby żydzi byli szczególną grupą etniczno-religijno-plemienną, zasługującą na szczególne traktowanie i szczególne wspomnienia. Tego typu spojrzenie na relacje międzyludzkie, z wyraźnym rozgraniczeniem pomiędzy grupę żydów i “innych”, czyli gojów (lub jak nazwywają rabini: “odpadków ludzkich”), wynika bezpośrednio z podstaw pobiblijnego, talmudycznego judaizmu, którym wszyscy żydzi kierują się. Nie można uczestniczyć w procederze utrwalania tego typu myślenia i postaw.

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=96050 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]