USA: Niewyobrażalne pieniądze na drogi

Aktualizacja: 2017-04-3 11:45 am

INFO: Sekretarz transportu USA ogłosiła, że jeszcze w tym roku administracja prezydenta Donalda Trumpa przedstawi wielki program inwestycji infrastrukturalnych o wartości 1 bln USD.

P. Elaine Chao wyjaśniła, że program ten będzie zawierał strategię na kolejnych 10 lat. Poza odbudową sieci transportowej w USA, inwestycje zostaną również poczynione w zakresie energetyki, wodociągów, a nawet szpitali dla weteranów. P. Chao zaznaczyła, że Biały Dom będzie chciał, żeby inwestycje w tym zakresie opierały sie na partnerstwie publiczno-prywatnym.

Źródło: www.cnbc.com

Opracował: JW

Za: korwin-mikke.pl (02-04-2017) – [Org. tytuł: «Niewyobrażalne pieniądze na drogi»]

 


 

KOMENTARZ BIBUŁY: Donald Trump jeszcze w czasie kampanii wyborczej mówił otwarcie, że Stany potrzebują totalnej przemiany infrastrukturalnej, że ten kraj wygląda “jak trzeci świat”. Wypowiedzi te zostały przez główne media albo wyśmiane, albo zminimalizowane bądź zignorowane. Podobnie wygląda oprawa medialna już rzeczywistych inicjatyw nowej administracji, bowiem wszystko co Trump ogłosi i przedsięwzie jest skonfrontowane z totalnym nie! totalnej opozycji medialno-liberalnej. I dla tej opozycji nie jest ważny rozwój Ameryki, która rzeczywiście w wielu aspektach wygląda jak trzeci świat: ze starymi, brudnymi autobusami komunikacji miejskiej; panoszącym się brudem na ulicach, dworcach; z infrastrukturą kolejową z lat 1950; ze zużytymi i niebezpiecznymi mostami; z autostradami wymagającymi natychmiastowych remontów; z plagą dziurawych dróg podmiejskich; ze szkołami w tragicznym stanie; z nieustannie psującym się, bo starym i zużytym systemem wodno-kanalizacyjnym, itd itp. Tymi sprawami media nie interesują się wcale – nie ma w ogóle programów pokazujących rzeczywistość USA, bowiem cała produkcja medialna nastawiona jest na kampanię antytrumpową, plus entertainment – i media te skupione są jedynie na tym aby w Ameryce nie doszło do konstruktywnych zmian.

Podobnie będzie wyglądała zasadnicza przebudowa Ameryki w aspekcie wielkich inwestycji – zawsze w mediach znajdą się płatni “eksperci”, którzy zakwestionują wszystko co wygodne dla tych skorumpowanych mediów – nawet wbrew rzeczywistości, zdrowemu rozsądkowi, logice oraz dobru Ameryki.

 


 

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=94871 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]