Realizacja wytycznych Amoris laetitia w diecezji San Diego

Aktualizacja: 2016-11-30 10:52 am

San Diego, California, 28.11.2016. Ordynariusz diecezji San Diego Robert McElroy zaapelował  do kapłanów swej diecezji o integrację „rodzin LGBT” oraz zezwalanie rozwiedzionym katolikom, którzy zawarli kolejne związki, na przyjmowanie „w pewnych przypadkach” Komunii św.

Wkrótce po zakończeniu obradującego w październiku lokalnego synodu poświęconego rodzinie, bp McElroy wezwał podległych mu księży do opublikowania w swych biuletynach parafialnych komunikatu diecezjalnego, informującego że Kościół będzie „pomagał osobom rozwiedzionym, które zawarły kolejne związki i nie są w stanie otrzymać orzeczenia stwierdzającego nieważność ich sakramentalnego małżeństwa, w rozeznaniu na wewnętrznym forum sumienia, czy Bóg wzywa je do powrotu do [pełnego uczestnictwa w] Eucharystii”.

Jak czytamy we wspomnianym komunikacie: „Synod przedstawił dogłębnie inkluzywną wizję duchowości życia rodzinnego”, obejmującą również „rodziny LBGT” (sic!). Bp McElroy zapowiedział, że w najbliższych miesiącach pracować będzie wspólnie z komisją złożoną z delegatów synodalnych nad praktyczną realizacją przyjętych wytycznych.

W swych wcześniejszych wypowiedziach bp McElroy określał język, jakim posługuje się Katechizm Kościoła Katolickiego względem homoseksualistów jako „niezwykle destrukcyjny”.

Synod zalecił również utworzenie specjalnego urzędu diecezjalnego, specjalizującego się w pomocy społeczności „LGBT”, zatrudniającego pracowników których jedynym celem byłoby skupianie się „na wszystkich etapach separacji i rozwodu”, podkreślając równocześnie konieczność zapewnienia przez diecezję właściwej „formacji” na „forum wewnętrznym”, o którym pisze Amoris laetitia.

W wywiadzie udzielonym lokalnym mediom McElroy podkreślił, że „nasza wizja rodziny jest wizją inkluzywną”, oraz że indywidualne „sumienie” stanowi „prawdziwy rdzeń nauczania katolickiego”.

Jak napisała w swym komentarzu „San Diego Union Tribune”: „McElroy stwierdził, że wszystkie parafie powinny życzliwie przyjmować wiernych LGBT. Niektóre z nich – biskup podał tu przykład parafii pw. Św. Jana Ewangelisty z Hillcrest – zyskały już sobie reputację wspólnot, w których «osoby LGBT  czują się szczególnie dobrze. I jest to krok w dobrym kierunku»”.

Opracował Scriptor

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=91786 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]