Nowa Sarzyna zawiesza współpracę z miastem na Ukrainie z powodu gloryfikacji Bandery

Aktualizacja: 2016-10-26 10:08 am

Rada Miejska Nowej Sarzyny na Podkarpaciu zawiesiła współpracę z miastem partnerskim Dolina na Ukrainie po tym, jak jego władze nadały Stepanowi Banderze tytuł honorowego obywatela miasta. Jeśli ten stan rzeczy się nie zmieni, Rada zapowiada zerwanie umowy o współpracy.

Miasto Nowa Sarzyna na Podkarpaciu zdecydowała się podjąć działania ws. współpracy z miastem partnerskim Dolina na Ukrainie po tym, jak tamtejsze władze nadały tytuł honorowego obywatela miasta Stepanowi Banderze, odpowiedzialnemu za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Rada Miejsca w Nowej Sarzynie w specjalnym oświadczeniu z 26 września br. uznała to za sprzeczne z duchem umowy o współpracy partnerskiej.

W oświadczeniu zaznaczono, że „w razie dalszego trwania stanu obecnego”, Rada uznaje za zasadne zawieszenie współpracy, a w przyszłości wypowiedzenie umowy o współpracy.

Radni tłumaczyli w trakcie obrad, że „w sytuacji, gdy władze partnerskiego miasta wynoszą na piedestały człowieka odpowiedzialnego za śmierć wielu tysięcy naszych rodaków, to nie możemy tego przemilczeć”. Zaznaczyli, że partnerstwo powinno polegać na szacunku względem partnera. Podkreślono także, że oświadczenie dotyczy wyłącznie postępowania władz miasta Dolina, nie zaś do mieszkańców. – Jest to reakcja na postępowanie władz miasta Dolina – mówił radny Jacek Wojdałowicz.

Oświadczenie zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Jak informowaliśmy wcześniej, we wrześniu krakowscy radni przegłosowali specjalną rezolucję skierowaną do władz Lwowa. Wzywali w niej, by Ukraińcy podjęli działania na rzecz odzyskania kościołów i budynków kościelnych przez Archidiecezję Lwowską.

Nowasarzyna.eu / Kresy.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=90786 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]