Ponad pół miliona imigrantów nie opuszcza Niemiec pomimo odrzucenia wniosków o azyl

Aktualizacja: 2016-09-23 9:41 am

Tylko niewielka część z nich jest deportowana do krajów pochodzenia.

Ponad 400 tys. z tych imigrantów mieszka w Niemczech ponad sześć lat. Największe grupy etniczne wśród nich stanowią Turcy – ponad 77 tys., obywatele Kosowa – 68 tys. oraz Serbowie – 50 tys. Około połowy z nich uzyskalo prawo do pobytu w Niemczech ze względu na związki z tym krajem i utratę więzów z krajem pochodzenia. Następne 168 tys. osób którym odmówiono statusu azylanta jest tolerowana przez niemieckie władze, chociaż według prawa powinni zostac deportowani.

Powodami zawieszenia decyzji o deportacji jest brak paszportu, choroby, a także niepewną sytuację w kraju ich pochodzenia. Przeciw 440 imigrantów toczy się w Niemczech postępowanie karne. Ostatecznie deportowano 13 134 cudzoziemców.

Według przewodniczącego Związku Zawodowego Policjantów Rainer Wendt w Niemczech działa prawdziwy “przemysł specjalizujący się w zapobieganiu deportacjom”. Policjan stwierdził: Sprytni adwokaci i organizacje w rodzaju Pro Asyl uniemożliwiają deportowanie osób, którym odmówiono azylu.

Według byłego ministera spraw wewnętrznych Hans-Peter Friedrich powiedział, że politycy, którzy “pozwalają, by osoby, którym odmówiono azylu, grały państwu na nosie, niszczą zaufanie obywateli do struktur państwowych”.

kresy.pl / rp.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=89928 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]