Kard. Mueller przypomina: aby przystąpić do Komunii, należy być w stanie łaski uświęcającej!

Aktualizacja: 2016-03-30 11:38 am

W dalszym ciągu cały świat katolicki oczekuje na zapowiedzianą adhortacje papieża Franciszka. Pojawiają się spekulacje czy dokument będzie wprowadzał zmiany w dyscyplinie kościelnej i moralności. Arcybiskup Georg Ganswein, prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz Benedykta XVI, stwierdził że wyczekiwana adhortacja będzie zawierać to, co magisterium kościoła zawsze mówiło, bez odejścia od dotychczasowej doktryny i praktyki pastoralnej.

Jak przypomina Sandro Magister, liderem liberałów dążących do zmian w moralności katolickiej jest kard. Walter Kasper. – Adhortacja będzie pierwszym krokiem w kierunku reform, które odwrócą kartę historii kościoła o 1700 lat – powiedział kard. Kasper. Swoją wypowiedzią nawiązał najprawdopodobniej do kanonu 8 soboru w Nicei, który według niego ma legalizować dopuszczenie osób rozwiedzionych, będących w powtórnym związku do Komunii Świętej.

Znana jest również opinia kard. Gerharda L. Mullera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, dotycząca przedmiotu sporu. Był on jednym z sygnatariuszy listu przygotowanego w trakcie prac synodu rzymskiego, który ostrzegał papieża przed niebezpieczeństwem z góry narzuconych odpowiedzi na dyskutowane pytania dotyczące zerwania z tradycją, zwłaszcza w kwestii osób rozwiedzionych pozostających w powtórnych związkach.

Teraz, gdy na dniach spodziewana jest publikacja papieskiego dokumentu, ukazała się książka będąca wywiadem rzeką z kard. Mullerem. Hierarcha porusza nie tylko dyskutowane kwestie dotyczące rodziny, ale również wiele innych spraw dotyczących życia Kościoła. Obecnie książka jest dostępna w języku hiszpańskim, natomiast przygotowywane są tłumaczenia na język włoski, angielski i niemiecki. Nie wiadomo jeszcze kiedy ukaże się przekład na język polski.

Tytuł wywiadu rzeki z kard. Mullerem „Raport o stanie nadziei” („Informe sobre la esperanza”), nawiązuje do tytułu wywiadu z kard. Josephem Ratzingerem „Raport o stanie wiary” („Informe sobre la fe”). Kard. Muller nie tylko był uczniem papieża emeryta, ale zastąpił go na stanowisku prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Również jemu Benedykt XVI powierzył zadanie publikacji wszystkich swoich prac teologicznych.

Kard. Muller w swojej najnowszej książce porusza kwestie związane z tym kto może przystępować do Komunii Świętej. „Papież Franciszek w encyklice „Evangelii Gaudium” (nr 47) napisał, że Eucharystia, chociaż stanowi pełnię życia sakramentalnego, nie jest nagrodą dla doskonałych, lecz szlachetnym lekarstwem i pokarmem dla słabych. „Warto głębiej zanalizować to zdanie, aby uniknąć nieporozumień co do jego znaczenia” – napisał hierarcha.

 „Po pierwsze należy zaznaczyć, że stanowisko to wyraża pierwszeństwo łaski: nawrócenie nie jest autonomicznym aktem człowieka, ale jest działaniem łaski. Niemniej jednak nie można wnioskować z tego, że nawrócenie jest zewnętrzną odpowiedzią łaski na to, co Bóg sam uczynił we mnie, bez mojego udziału. Nie mogę także stwierdzić, że ktokolwiek może przystąpić do Komunii Świętej, nawet jeśli nie znajduje się w stanie łaski i odpowiedniej dyspozycji, tylko dlatego że jest to pokarm dla słabych” – stwierdził kard. Muller.

Hierarcha zastanawia się również nad rolą sakramentu spowiedzi w życiu chrześcijańskim. „Przede wszystkim musimy się zapytać czym jest nawrócenie? Jest to wolny akt człowieka i równocześnie jest to akt spowodowany działaniem łaski Bożej, która zawsze poprzedza działanie człowieka. Dlatego właśnie, że jest to integralne działanie Boga i człowieka, jest ono niezrozumiałe gdy oddzielimy działanie Boga od działania człowieka (…). W sakramencie pokuty dostrzegamy z bezwarunkową przejrzystością potrzebę wolnej odpowiedzi ze strony penitenta wyrażonej w skrusze serca, w stanowczej decyzji poprawy, w wyznaniu swoich grzechów, w akcie pokuty” – stwierdził w swojej książce prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

„Dlatego teologia katolicka zaprzecza, że Bóg czyni wszystko, a człowiek jest jedynie biernym odbiorcą Bożej łaski. Nawrócenie jest nowym życiem, które jest nam dane przez łaskę i w tym samym czasie jest zadaniem, które jest nam oferowane jako warunek wytrwania w łasce (…). Są tylko dwa sakramenty, które ustanawiają stan łaski: chrzest i sakrament pojednania. Gdy ktoś utraci stan łaski uświęcającej, potrzebuje sakramentu pojednania, aby przywrócić stan łaski, nie jako własną zasługę, ale jako dar, który Bóg mu oferuje poprzez formę sakramentalną” – twierdzi kar. Gerhard Muller.

Źródło: chiesa.espresso.repubblica.it

MR

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86787 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]