Kaczyński przejmie kontrolę nad „Wyborczą”?

Aktualizacja: 2016-02-24 9:34 am

Po przejęciu władzy przez PiS koncern Agora i „Gazeta Wyborcza” poniosły spore straty, m.in. w związku z wycofaniem płatnych ogłoszeń rządowych czy zmniejszeniem liczby reklam spółek Skarbu Państwa. Niewykluczone, że rząd może wykorzystać sytuację i sięgnąć i przejąć pakiet kontrolny.

Według „Warszawskiej Gazety” przejęcie władzy przez PiS doprowadziło w koncernie medialnym „Agora” do kryzysu. Dotknął on w znacznym stopniu „Gazety Wyborczej”. Wycofano z niej ogłoszenia rządowe, zamówienia na prenumeraty. Spadła liczba reklam  spółek Skarbu Państwa, które przejmuje PiS. Spowodowało to podniesienie ceny wydań gazety. Zaczęły się również zwolnienia dziennikarzy i korektorów.

Zdaniem „WG”, „Wyborcza” i Michnik mają najgorsze dopiero przed sobą, gdyż prawdopodobnie PiS za pośrednictwem spółek Skarbu Państwa i po przejęciu akcji pozostałych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), będzie mógł przejąć władzę w Agorze. Obecnie za pośrednictwem ZUS państwo jest największym akcjonariuszem Agory. Posiada w niej 18 proc. udziałów i 13 proc. praw głosu. Choć założyciele koncernu, poprzez Agora Holding mają jedynie 11 proc., to ich akcje są uprzywilejowane, dając im aż 35 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W tym roku sytuacja może jednak ulec zmianie. W związku z planowanym przez rząd obniżeniem wieku emerytalnego może powstać większa dziura w budżecie, a środki na jej „załatanie” mogą pochodzić z przejęcia pieniędzy zgromadzonych w OFE. Wówczas Skarb Państwa kontrolowałby około 41 proc. akcji Agory, co pozwoliłoby na zmiany we władzach spółki.

Zdaniem „Warszawskiej Gazety”, inwestowanie przez OFE i spółki Skarbu Państwa w Agorę „nosiło znamiona działań podyktowanych polityką, a nie interesem akcjonariuszy”. W ostatnich 5 latach akcje koncernu straciły na wartości ponad połowę. Gazeta zaznacza przy tym, że obecnie próba przejęcie kontroli nad Agorą przez rząd jest mało prawdopodobne, gdyż wiązałoby się to z dużym ryzykiem. Sprawa mogłaby zwrócić uwagę, w tym również za granicą.

„Jednak realne jest, że rząd, mając kontrolny pakiet w Agorze (po przejęciu OFE) wybierze inwestora, któremu sprzeda akcje. Analiza wyników ostatnich lat pokazuje bowiem, że akcje Agory nie są inwestycją, która rokuje nadzieje na zyski” – konkluduje gazeta.

Warszawskagazeta.pl / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (24 lutego 2016)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86045 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]