Panama zawierzona Sercu Jezusowemu!

Aktualizacja: 2007-01-17 12:00 am

Episkopat Panamy publicznie zawierza 11 stycznia kraj Najświętszemu Sercu Jezusa. W centralnej uroczystości w stolicy udział biorą wszyscy panamscy biskupi, nuncjusz apostolski oraz liczni przedstawiciele duchowieństwa i laikatu. W parafiach natomiast organizowane są adoracje Najświętszego Sakramentu, by naród mógł się duchowo zjednoczyć w chwili zawierzenia ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Biskupi podkreślają, że panamski Kościół potrzebuje duchowej odnowy. Wyzwaniem dla tamtejszych katolików są także kwestie utwierdzania pokoju i sprawiedliwości społecznej.

Katolicy stanowią 80 proc. niespełna półmilionowej ludności Panamy.

źródło: www.oecumene.radiovaticana.org
Za: Krucjata – Młodzi w Życiu Publicznyma

KOMENTARZ BIBUŁY: A więc można! Gdzie indziej można. A w Polsce KTO okazał się najbardziej zaciekłym przeciwnikiem niezwykle cennej inicjatywy parlamentarzystów nadania Jezusowi Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski? Ano, hierarchia kościelna! Nie, to nie przypadek, że odrzucenie przez biskupów, ba – publiczne wyśmianie projektu, “zaawocowało” wkrótce publiczną destabilizacją Kościoła w postaci sprawy arcybiskupa Wielgusa. Szatan czyha na każde potknięcie duchownego i skrzętnie wykorzystuje je. A odrzucając Jezusa Chrystusa, Boga królującego nad każdym narodem – co powinno być potwierdzane przez sprawujących władzę i zawsze wspierane i proklamowane przez duchowieństwo – biskupi oddali się w szpony Szatana. Czego efekt był wkrótce do zaobserwowania. I co może się powtórzyć ze zdwojoną siłą.

ZOB. RÓWNIEŻ:

CZYTAJ RÓWNIEŻ: [wybór linków generowany komputerowo przez serwer BIBUŁY]

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=855 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]